Co nowego?

historia rozwoju projektu
DATA OPIS
2020-02-09 Pierwsze tłumaczenia, kilku stron w języku angielskim
2019-09-16 Dodano obsługę przycisku pokazywania/ukrywania historii edycji meczy na stronie wybranego turnieju.
2019-09-11 Pierwsza strona pozwalająca na zapisy użytkowników do kolejnej edycji.
2019-07-19 Przepisanie projektu od zera! Teraz kod oparty o wzorzec MVC, stylizacja Bootstrap 4, szablony Twig.
- Dodano możliwość edycji wyników meczy,
- Dodano tabele ligowe,
- Dodano opcję edycji podstawowych danych profilowych.
2019-06-06 RESTART !!! MORE SOON !!!
2019-03-25 - Przygotowanie do edycji danych na stronie 'Mój profil'
- Przygotowanie pierwszych ustawień na stronie 'Ustawienia'
2019-03-15 - Możliwość przełączania między widokiem Karty/Tabela na stronie Członkowie
- Tymczasowo usunięto opcje filtrowania graczy w widoku Karty
2019-02-03 - Poprawiono system logowania i rejestracji (można zmienić teraz hasło korzystając z linku 'Nie pamiętasz hasła?' na karcie podczas logowania),
- Po kliknięciu w kartę gracze przechodzimy do jego profilu gdzie znajdziemy już sporo informacji.
2019-01-27 System logowania i rejestracji użytkowników (testowanie)
2019-01-10 Proste filtrowanie kart członków (rozróżnia małe/duże litery). Nowa strona 'Co nowego?'.
2019-01-08 Dodano karty członków KKPS
2018-12-26 START !!!